ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
 
Hukuk Fakültesi
 
Dekanın Mesajı
 

Doğuş Üniversitesi, 09.07.1997 tarih ve 4281 sayılı Kanun’un Ek 41. maddesi ile 1997 yılında kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Üniversitemiz, kuruluşunda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü bünyesinde barındırmaktaydı.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşu ise 2008 yılında gerçekleşmiştir. 2809 Sayılı Kanun’un Ek 30. maddesine göre, 06.05.2008 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır. Fakültemiz 2008-2009 akademik yılında öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2013’te vermiştir.

İstanbul Anadolu yakasının merkezi olarak kabul edilen Kadıköy’de Acıbadem semtinde yer alan Fakültemiz, konumu itibarıyla her türlü vasıta ile kolay ulaşım imkânı sağlarken; öğrencilerimizin dört yıl boyunca sürdürecekleri öğrenim hayatlarında şehirle iç içe olmalarına ve İstanbul gibi bir dünya şehrinin sunduğu sayısız olanaktan da kolaylıkla yararlanmalarına fırsat vermektedir.

Fakültemizin öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz doğrudan hukuk fakültesinin birinci sınıfından hukuk öğrenimlerine başlayabilmektedir. Ancak akademisyen olmayı arzu eden veya uluslararası örgütlerde ve uluslararası hizmet veren avukatlık bürolarında çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık okuyabilmektedir.

Fakültemizde temel hukuk derslerinin yanı sıra güncel alanlara ilişkin birçok seçimlik hukuk dersleri de sunulmaktadır. Çevre Hukuku, Trafik Hukuku, Spor Hukuku, Tüketici Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Teori ve Uygulamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avukatlık Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Kriminoloji, İhale Hukuku, İmar Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Sağlık Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Hukuk Dili, Demokrasi Teorisi gibi.

Bir Türk üniversitesinde hukuk eğitiminin temel amacı elbette öncelikle iç hukukun ve uygulanmasının öğretilmesidir. Bilgi olmadan fikir olmayacağı inancındayız.

Ancak iç hukuku öğretmek demek sadece normları öğretmek demek değildir. Bu normları felsefesi ve teorik alt yapısıyla öğretmek ve öğrencilerimizin hukuk mantığını geliştirerek teorik bilgiyi somut olaylara uygulayabilme diğer bir söyleyişle analitik düşünebilme yeteneklerini geliştirmek birinci hedefimizdir. Zira ülkemizde, olaylar yumağı ve normlar kargaşası içerisinde hukuki sorunları doğru tespit edebilen, normları yorum kurallarına göre yorumlayarak ortak aklı oluşturup olgunlaştıran hukukçulara olan ihtiyaç ortadadır.

Öğrencilerimiz üniversiteler arası kurgusal dava yarışmalarına öğretim üyelerimizle bire bir çalışarak hazırlanma ve gerçek bir duruşma salonu şeklinde tasarlanan dersliğimizde teorik bilgilerini pratiğe dökme imkânına sahiptir. Bu sayede öğrencilerimizin olay çözümleme, kendini kalabalık önünde ifade edebilme gibi becerileri de pekiştirilmeye çalışılmaktadır.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin her sayısında öğrencilerimizin de hakem kontrolünden geçirilmiş makalelerine yer verilmeye çalışılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz akademik standartlarda yazı yazmaya teşvik edilmektedir. Dergimizin her yıl bir sayısını mezunlarımızın akademik yazılarına ayırmayı ve böylece mezunlarımızla bağımızı koparmayıp bilimsel platformda Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakülteli olma bilincini yerleştirmeyi amaçlamaktayız.

Fakültemiz, öğrencilerine Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adli Tıp Kurumu ve Ceza İnfaz Kurumu, gibi kurumları ziyaret ederek uygulamayı yerinde görme fırsatları da sunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde kamu hukuku ve özel hukuk alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları da sunulmaktadır. Hem Üniversitemiz hem de fakültemizce yıl içerisinde “Kişisel Gelişim Seminerleri” adı altında güncel sorunların ele alındığı ve tartışıldığı pek çok seminer düzenlenmektedir. Bu seminerlerde öğrencilerimiz yüksek mahkeme hakim ve savcılarını, konusunda uzman deneyimli akademisyen ve avukatları dinleme fırsatını elde etmektedir. Bunların yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Tüketici Hukuku Enstitüsü gibi kurumlar Üniversitemizin ev sahipliğinde eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlemektedir. Öğrencilerimize yüksek lisans programları ve kişisel gelişim seminerleri ile uzmanlaşma imkânı sunulmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz asgari koşulları sağlamak kaydı ile Üniversitemizce yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde seçkin Avrupa Üniversitelerinde öğrenim görebilme imkanına da sahiptirler.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

 
 
Son güncelleme tarihi : 07.02.2017
 
 
Fakülte Sekreteri
Mine Taş
Tel : 0(216) 444 79 97 Dahili: 1603
Faks: 0216 544 55 36
E-posta: mtas@dogus.edu.tr
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97  Faks: 0(216) 327 96 31
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by