ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
 
Laboratuvarlar
 

Animasyon Laboratuvarı: Özellikle Görsel İletişim Tasarımı bölümü derslerinin işlenmesinde kullanılmaktadır. Animasyon çalışmalarına özel ışıklı masa yer almaktadır. Laboratuvar ayrıca bölüm öğrencilerin, animasyon çalışmaları dışındaki bilgisayar ve internet ihtiyaçlarını da karşılayacağı şekilde tasarlanmıştır.

PC Laboratuvarları: Doğuş Üniversitesi'nin tüm öğrencilerinin yararlandığı bilgisayar laboratuvarlarında, farklı çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan tüm programlar yüklüdür. Yerleşke içinde farklı noktalarda, tamamı internet bağlantılı 9 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

CAD/CAM Laboratuvarı: Computer Aided Design (CAD) (Bilgisayar Destekli Tasarım) / Computer Aided Manufacturing (CAM) ( Bilgisayar Destekli Üretim) laboratuvarında, öğrenciler bilgisayar ortamında tasarladıkları nesneleri veya özel kodlama tekniklerini kullanarak oluşturdukları programları sisteme transfer ederek, gerçek anlamda üretim yapabilmektedir. Sisteme eklenen üretim bandı ve robot birimi ile bütün halinde "insansız üretim sistemi" gerçekleştirilmiştir.

CIM Laboratuvarı: CIM (Computer Integrated Manufacturing) laboratuvarında öğrenciler teorik ve pratik deneyim kazanmaktadır. Öğrenciler, farklı sanayi sektörlerinde karşılaşılabilecekleri olası ileri teknoloji problemlerini, üniversite yıllarında inceleme ve çözüm üretme yollarını öğrenme fırsatına sahip olmaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Laboratuvarı: Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yararlandığı laboratuvar, gerekli tüm elektronik ve teknolojik altyapıya sahiptir. Deney masaları, öğrencilerin 2 kişi çalışabileceği şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, laboratuvarda bulunan LABVIEW yazılımı sayesinde, öğrenciler çeşitli deneyleri bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme olanağına sahiptir.

Fizik Laboratuvarı: Fizik, Matematik bölümleri ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ilk yıl aldıkları temel fizik derslerinde gördükleri teorik konulara paralel olarak, fizik laboratuvarında çeşitli mekanik, elektrik, manyetik ve optik deneyleri yapmaktadır. Öğrenciler bu sayede derste öğrendikleri fizik kanunlarını deneyler ile gözlemlemekte ve konuları daha iyi kavrama olanağı bulmaktadır. Eğitim laboratuvarlarına ek olarak, Fizik Birimi bünyesinde kurulan "Spintronik ve Gürültü Spektroskopi Araştırma Laboratuvarı"nda, spintronik uygulamalarında kullanılan çok katmanlı manyetik sistemlerin elektronik ve manyetik özellikleri çalışılmaktadır. Doğuş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği ile oluşturulan laboratuvarda geleneksel pompala-ölç tekniklerinin yanı sıra gürültü spektroskopi teknikleri de kullanılmaktadır. Kullanılan deneysel düzenekler arasında; 10-300K arasında kapalı devre soğutucu sistem, +/- 1T elektromıknatıs ve nano-Volt çözünürlükte gürültü spektroskopi sistemi vardır.

Kimya Laboratuvarı: Mühendislik Fakültesi öğrencilerine ilk yıl verilen Kimya derslerinde Kimya teorik bilgilerine paralel olarak, deneysel uygulamalar kimya laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarda genellikle gruplar halinde anyon-katyon analizleri, çöktürme, nötralizasyon, redoks reaksiyonları deneyleri ile öğrencilerin kimyasal maddeleri ve reaksiyonları tanıması sağlanmaktadır. Ayrıca paralel olarak Sanal Kimya Laboratuvarından (simülasyon laboratuvarı) da sık sık yararlanılmaktadır. Özellikle inorganik reaksiyonlar, termokimya, titrasyon, gazlar ve kuantum kimya deneyleri simüle edilerek hata hesapları, grafik çizme, doğrusal regresyon ve yaklaşık hesaplamaların yapıldığı bu laboratuvarda, 1.016 deney yürütmek mümkündür.

Macintosh Laboratuvarları: Grafik, Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı bölümleri öğrencilerinin kullandığı laboratuarlarda, i-mac'ler, video projektörler ve renkli yazıcılar bulunmaktadır. Çizim, grafik, tasarım vb. çalışmaların yapıldığı bu laboratuvarlarda, proje çalışmaları için gerekli tüm yazılımların en son sürümleri yüklüdür.

Makine Mühendisliği Laboratuvarları: Makine Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere Mühendislik Fakültesi tarafından kullanılmaktadır. Laboratuvarlarda, temel elektronik ve enstrümantasyon eğitim setleri, algılayıcı eğitim setleri ve üniversal çekme-basma test cihazı yer almaktadır. Ayrıca; yüzey inceleme ve görüntüleme mikroskobu, sertlik ölçme cihazı, ısı transferi ve akış ölçme, millerde burulma ve eğilme deney düzenekleri de bulunmaktadır. Laboratuvarlarda; "standart elektronik cihazlar kullanılarak temel elektronik ölçüm yöntemleri ile ilgili deneyler, temel algılayıcılar kullanılan ve gerekli sinyal işleme devreleri öğrenciler tarafından kurulan deneyler, malzeme mekaniği ve mukavemet alanında çekme- basma deneyleri, 3 nokta eğme deneyi, 4 nokta eğme deneyi ve derin çekme kabiliyeti ölçme deneyleri" yapılabilmektedir.

Mikro İşlemci Laboratuvarı: Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yararlandığı laboratuvar, özellikle Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarının en önemli uygulama ortamları arasındadır. Motorola ve Intel eğitim setleri ile donatılan laboratuvarlar, oldukça geniş bir alanda mikro işlemci eğitimi verilmesini sağlamaktadır.

Multimedya Laboratuvarı: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvar, öğrencilerin multimedya uygulamalarını kullanabilmesine uygun teknolojik donanıma sahiptir. Ayrıca, bilgisayar destekli her türlü sunum ve dersler için gerekli alt yapının bulunduğu 52 adet multimedya destekli derslik kurulmuştur. Bu derslikler, özellikle anlatımı görsel ağırlıklı olan derslerin işlenmesinde kullanılmaktadır.

 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97  Faks: 0(216) 327 96 31
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by