ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
 
Yabancı Diller Birimi
 
Birim Başkanından
 

Yabancı dil eğitimi, Doğuş Üniversitesi'nde verilen eğitimin önemli bir parçası durumundadır. Üniversitenin yabancı dil eğitimi ile ilgili yaklaşımı, küreselleşmenin ve çağın gereklerine ayak uydurabilen, gelişmeleri takip edebilen, özgüven sahibi ve rekabetçi bireyler yetiştirebilmek için öğrencilerin ana dilleri dışında en az bir ve tercihen de iki ya da daha fazla yabancı dilde etkili iletişim kurabilecek becerilerle donatılması gerekliliğidir.

Yabancı Diller Birimi, Doğuş Üniversitesi'nin misyonu doğrultusunda, bağımsız, analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünce yeteneği ile donanmış, çağdaş, entellektüel merak sahibi, sorumluluk bilinci olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı kendine amaç edinmiştir. Bu amaca yönelik olarak planlanmış olan tüm programlarda öğrencilerin yabancı dil bilgilerini geliştirirken entellektüel gelişimlerini de gerçekleştirmeleri hedeflenmiştir. Akademik becerilerle dil becerilerinin bütünleşik bir şekilde yer aldığı bu programların hazırlanmasında uluslararası geçerliliği olan standartlar ve dil öğretimi kriterleri dikkate alınmıştır.

Doğuş Üniversitesi İngilizce'nin dünya üzerinde en çok öğrenilen ve konuşulan dil olmasından hareketle öğretim dili İngilizce ve Türkçe olan tüm bölümlerinde İngilizce'nin birinci yabancı dil olarak öğretilmesi prensibini benimsemiştir. İngilizce'nin yanısıra Almanca, İspanyolca ve Çince dilleri de ikinci yabancı dil dersleri olarak, geniş bir düzey çeşitliliğinde sunulmaktadır.

Yabancı Diller Birimi'ne bağlı tüm birimlerde izlenen programlar öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Öğrencilere kendi öğrenme süreçleri ile ilgili bir farkındalık kazandırmak, öğrenmeye ilgi duymalarını sağlamak, çeşitli öğrenme stillerini ve stratejilerini kullanabilmek konularında destek olabilmek Yabancı Diller Birimi'ne bağlı görev yapmakta olan uzman akademik kadronun temel çalışma prensipleri arasındadır.

Tuğba N. Kın
Birim Başkanı

 
 
Özge Seker
E-posta: oseker@dogus.edu.tr
Tel: 0216 444 79 97 / 1304
Faks: 0216 327 96 31
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97  Faks: 0(216) 327 96 31
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by