ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
Bilgi Edinme Birimi
 

Doğuş Üniversitesi bünyesinde; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Genel Sekreterlik koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek Bilgi Edinme Birimi’ne; posta yolu ile, şahsen, faks ya da elektronik posta aracılığı ile müracaat edilebilecektir.

Posta ya da şahsen yapılacak başvurular Üniversitenin iletişim adresine, faks ile yapılacak başvurular 0(216) 327 96 31 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda yer alan formlar eksiksiz doldurularak bilgiedinme@dogus.edu.tr posta adresine yapılabilecektir.

Bilgi edinme başvuruları
Başvurular aşağıda sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Eksik doldurulan formlar ya da forma uygun olarak yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

a- Gerçek Kişiler
b- Tüzel Kişiler

  • Üniversitemiz tarafından yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.
  • Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.

- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

İletişim adresi
Adres: Doğuş Üniversitesi, Zeamet sok. No:21 34722 Acıbadem, Kadıköy/İstanbul
Faks: 0(216) 327 96 31
E-posta: bilgiedinme@dogus.edu.tr

 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97  Faks: 0(216) 327 96 31
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by