ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
Personel Müdürlüğü
 
Üniversitemizin insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:
 
Mükemmellik Gizlilik Yaratıcılık
Dürüstlük Uygarlık Dünyaya Açıklık
Tarafsızlık Verimlilik Sosyal Sorumluluk
İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek,
Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin Üniversite amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, Üniversitenin hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak,
Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,
Personelin Üniversiteye sadakat ve bağlılığını artırmak, çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Üniversite çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, Üniversitede çalışmayı özendirici hale getirmek,
Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak,
İstihdam edilecek personelin seçiminde, Üniversitenin çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini Üniversite yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.
 
 
  
İletişim Bilgileri

Personel Müdürü
Habibe Öztürk
Tel: 444 79 97 Dahili: 1107
Faks: 0(216) 327 69 26
E-posta: hozturk@dogus.edu.tr 
Adres: 5. Blok Kat: 2 Ofis No: 207

Memur
Dilek Pınar Yücel
Tel: 444 79 97 Dahili: 1121
Faks: 0(216) 327 69 26
E-posta: dyucel@dogus.edu.tr 
Adres: 5. Blok Kat: 2 Ofis No: 209

 
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97  Faks: 0(216) 327 96 31
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by