ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Ofisi
 

Çalışmalarını Öğrenci Dekanlığı'na bağlı olarak sürdüren Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ofisi, 2011-2012 akademik yılı itibarı ile faaliyete geçmiştir. Ofisin yürüttüğü TDP/CIP 101 ve TDP/CIP 102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri derslerinde, öğrencilerimizin yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını, bir takım çalışması içerisinde ve aynı zamanda bireysel insiyatiflerini de ele alarak gerçekleştirmelerini amaçlayan uygulamalı bir eğitim programı gerçekleştirilmektedir. Lisans programlarına kayıtlı birinci sınıf öğrencilerimizin zorunlu olarak aldıkları ders, yapacakları projeler doğrultusunda, öğrencilerimizin yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların da olduğuna dair farkındalık kazanmalarını ve bu konuda "duyarlı" bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Akademik yıl boyunca, güz ve bahar yarıyıllarında devam edecek olan dersin ilk döneminde öğrencilerimize toplumsal duyarlılık projeleri ile ilgili genel bilgiler verilecek ve kendilerini tanıtmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yetkililer konuk edilecek, akabinde öğrenciler tercih edecekleri bir projenin saha çalışmalarında görev alacaklardır. Saha çalışmaları güz dönemi sonunda başlayıp, bahar dönemi boyunca devam edecektir.

TDP/CIP 101–TDP/CIP 102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersleri
TDP 101-TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersleri, lisans birinci sınıf öğrencilerimizin alacağı, iki yarıyılı kapsayan ve her yarıyıl için %70 devam zorunluluğu bulunan, kredisiz ancak zorunlu derslerdir.

2013 yılında birinci sınıfa başlayan ancak ders muafiyeti nedeniyle ikinci ve üzeri yarıyıllara intibak ettirilen öğrenciler bu derslerden muaf tutulacaktır. Dikey geçiş ile 2012 yılında Üniversitemize kayıt yaptıran, 2012-2013 akademik yılında Hazırlık sınıfını okuyan ve 2012-2013 akademik yılında ikinci ve üzeri yarıyıllara intibak ettirilen öğrencilerimiz, isteğe bağlı olarak dilekçe vererek bu derslere kaydolabilirler.

Yurtdışı öğrenci kabul kontenjanı ile Üniversitemize kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerimiz de, isteğe bağlı olarak dilekçe vererek bu derslere kayıt olabilirler.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri yedi grupta ele alınacaktır:

1. Çocuk Projeleri
2. Kadın Projeleri
3. Yaşlı Projeleri
4. Çevre Projeleri
   * Ekolojik Çevre Projeleri
   * Hayvanlarla İlgili Projeler
5. Sağlık Projeleri
6. Engelli Destek Projeleri
7. Araştırma-Geliştirme Projeleri

TDP/CIP 101
Birinci yarıyılda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin konuk olarak katılacakları eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Öğrencilerin, katılacakları projeleri seçebilmeleri ve proje döneminde yapılacak saha çalışmaları açısından bu eğitimlere katılımları önemli ve zorunludur. Öğrenciler, güz yarıyılında seminer sürecinin ardından çalışmak isteyecekleri proje konularını seçeceklerdir.

Güz yarıyılında seçtikleri projelerde ders saatleri içinde ve/veya tercihe göre boş vakitlerinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarla işbirliği içinde projenin gerektirdiği çalışmaları yürütmeye başlayacaklardır.

Projeler, kontenjanına göre belirlenecek sayıda öğrencinin katıldığı gruplar halinde ve bir takım lideri eşliğinde yürütülecektir.

Saha sürecinin ilk haftasında tüm proje gruplarının ve takım liderlerinin saha çalışmalarına yönelik gerekli uygulama bilgilerini alacakları bir toplantı düzenlenecektir.

Tüm öğrenciler güz dönemi sonunda bir ara rapor sunmakla yükümlü olacaktır.

Yukarıda da değinildiği gibi, güz yarıyılında %70 (yüzde yetmiş) devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecekler ve TDP/CIP 102 dersini alamayacaklardır. Bu durumda bir sonraki sene TDP/CIP 101 dersini tekrar etmeleri gerekecektir. Ayrıca TDP/CIP 101dersinde saha çalışmalarında üst üste iki hafta mazereti olmadan devamsızlık yapan öğrenci projede başarısız değerlendirilecektir.


TDP/CIP 102
Öğrenciler güz yarıyılında seçtikleri projelerde çalışmaya bahar dönemi boyunca devam edeceklerdir. Dönem sonunda yürüttükleri projenin değerlendirme ve geri bildirimini aktaran bir ara ve bir final raporu teslim etmekle yükümlüdürler.

Bahar yarıyılında %70 (yüzde yetmiş) devam şartını yerine getirmeyen ve ara raporları ile final raporunu teslim etmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecekler ve bir sonraki sene TDP/CIP 102 dersini tekrar etmekleri gerekecektir. Ayrıca TDP/CIP 102 dersinde saha çalışmalarında üst üste iki hafta mazereti olmadan devamsızlık yapan öğrenci projede başarısız değerlendirilecektir.

Not: Dersle ilgili sorularınız için 1. Blok 2. katta bulunan Toplumsal Duyarlılık Proje Ofisini ziyaret edebilirsiniz.


TDP/CIP 101–TDP/CIP 102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersleri:
Lisans birinci sınıf öğrencilerimizin alacağı, iki yarıyılı kapsayan ve her yarıyıl için %70 devam zorunluluğu bulunan, kredisiz ancak zorunlu derslerdir.
2013-2014 Akademik yılında birinci sınıfa başlayan ancak ders muafiyeti nedeniyle ikinci ve üzeri yarıyıllara intibak ettirilen öğrenciler bu derslerden muaf tutulacaktır.

Yurtdışı öğrenci kabul kontenjanı ile Üniversitemize kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, isteğe bağlı olarak dilekçe vererek bu derslere kayıt olabilirler.

 
2013-2014 Akademik Yılı TDP-CIP Proje seçimi yapmak için tıklayınız.
 
   

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Broşürü
için tıklayınız!

 
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97  Faks: 0(216) 327 96 31
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by