ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
Etik İlkeler
 

 1- İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 2- Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 3- Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 4- Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 5- Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 6- Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 7- Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 8- Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 9- Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
10- Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
11- Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkinlik ilkelerinin benimsenmesi,
12- Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik ve idari liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,
13- Üniversitede sorumluluk ve yetkilerin akademik özerklik, özgürlük ve iyiniyet çerçevesinde kullanılması.

 
 
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul  Tel: 444 79 97  Faks: 0(216) 327 96 31
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by